Lomtalanítás 2024

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szelektív Nonprofit Kft. alvállalkozójaként az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a közterületek rendjének és tisztaságának érdekében ingyenes lomtalanítást végez a lakosság részére.

Az előző évektől eltérően Eger városában a családi házas övezetekben körzetenkénti bontásban végezzük a közterületi lomtalanítást.

Az első tervezett lomtalanítás az alábbi utcákra vonatkozóan 2024. február 26.

Eger, Árnyékszala utca

Eger, Verőszala utca

Eger, Rudivár utca

A hulladékok elhelyezése:

A lomtalanítási hulladékot a lakóingatlanok elé 600 óráig úgy kell elhelyezni, hogy az a begyűjtő gépjárművel jól megközelíthető legyen. A lom hulladékokat közterületi gyűjtési rend szerint szállítjuk el. A kihelyezett hulladék nem akadályozhatja a gyalogos- és gépjárműforgalmat. Az apróbb, kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni. Családiházas övezetekben, háztartásonként kirakható lom maximum 2 m3 lehet.

A nem megfelelően, kirakodott, ömlesztve elhelyezett hulladék szétszórádásával (pl. szél által) kapcsolatban Társaságunkat felelősségre nem lehet vonni. Több, nem kihelyezhető hulladékot a lakossági hulladékudvarunk fogadni tud, az átvételi szabályokról honlapunkon olvashat.

Kihelyezhető hulladékok:

Az ingatlanokban keletkező olyan szilárd hulladék, melyek méretüknél fogva nem helyezhetőek el a kukákban, illetve a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, nagyobb kartondobozok, játékok, rongy bezsákolva...stb).

Nem kihelyezhető hulladékok:

Kommunális-, nagy darabos fém és elektronikai hulladék, építési törmelék, gépjárműgumi, autóalkatrészek (lökhárító, műszerfal, ülések), akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét! 

A társas és családi házas övezetekre vonatkozó, valamint a közszolgáltatási területeinkhez tartozó Eger Városán kívüli települések lomtalanításával kapcsolatos további információk és időpontok feltöltése folyamatban van.

Türelmüket előre is köszönjük.