NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. tájékoztatás gazdálkodó szervezetek részére

Tájékoztatjuk Önt/Önöket, hogy a hatályos országos cégjegyzék alapján a Társaságuknak van legalább egy olyan hulladék közszolgáltatást érintő címe (székhely/telephely/fióktelep) mely a szolgáltatási területünkön található, így 2021.01.01. napjától a minimálisan előírt mennyiséggel (gazdálkodó szervezeteknél 120 liter heti 1 alakalommal) rögzítettük a rendszerünkben.
A 2013. január 1-től hatályba lépett, 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról rendelkezései alapján valamennyi ingatlanhasználó (a Ht. értelmében ingatlanhasználó az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendelkezésére áll), így a gazdálkodó szervezetek is kötelesek a települési szilárd hulladék esetében a közszolgáltatás igénybevételére.

A teljes tájékoztatás itt tölthető le.

A módosított, bővített 2. tájékoztató itt tölthető le.