Tájékoztató a zöldhulladék-gyűjtésről

 

Tájékoztató a zöldhulladék-gyűjtésről

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szelektív Nonprofit Kft., mint a térség közszolgáltatója és alvállalkozója az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a zöldhulladék házhoz menő gyűjtését továbbra is két heti rendszerességgel végzi a 2024. évi hulladéknaptár szerint.

A hulladékokat saját, átlátszó zsákban, vagy elkülönített gyűjtésre alkalmas edényzetben (zöld gyűjtőedény) is kihelyezheti a lakos. Zsákot nem tud biztosítani a területileg illetékes Közszolgáltató.  

Ingatlanonként összesen 1 m3 hulladék (max.10 db 120 l-es zsák) kihelyezésére van lehetőség, ha kizárólag csak zsákban helyezi ki a megjelölt mennyiségű hulladékot.

Amennyiben zsákot, és kötegelt faágat is kihelyeznek, abban az esetben 5 db 120 l-es zsák, és 0,5 m3 nyesedék kerül elszállításra az ingatlan elől.

A kihelyezett zsákokból a zöldhulladék kiöntésre kerül a szállítást végző dolgozók által, tekintettel arra, hogy nem kerülhet a gyűjtőjárműbe semmiféle zöldhulladéktól eltérő anyag, mely a komposztálhatóság hatékonyságát akadályozza.

A zsákokat ürítésre alkalmas, emberi erővel megemelhető, nem megtömött módon szükséges kihelyezni. A szállítás előtt összegyűjtött, és már nem szilárd állapotú zöldhulladékot nem áll módunkban a zsákból üríteni a fertőzésveszélyre tekintettel! Kérjük a zöldhulladékot a szállítás előtti napokban helyezzék a zsákba, a megfelelő halmazállapot megtartása miatt.

Amennyiben a zsák szétszakad az ürítéskor a nem megfelelően kihelyezett mód miatt (túlsúlyos, nem megfelelő hulladék van benne), abban az esetben a szállítás elmaradásáért Cégünk nem tud felelősséget vállalni, tekintettel arra hivatkozva, hogy a dolgozóknak TILOS közvetlenül a hulladékkal érintkezniük, a fertőzés-, és balesetveszély miatt.

Az összekötött zsákok szétvágásra kerülnek.

A faágakat, nyesedéket, maximum 5-6 cm átmérőjű és 1m hosszúságú darabokra vágva, kötegelve, átkötve kell előkészíteni. A köteg, emberi erővel felemelhető súlyú lehet!

A nem összekötött, illetve nem szabályszerűen kihelyezett gallyak, ágak elszállítását nem tudjuk biztosítani a lakosság részére.

A jelzett méretnél nagyobb, és vastagabb ágak, rönkök nem kerülnek elszállításra.

A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, avar, lehullott lomb, levágott faág, nyesedék, egyéb növényi részek. A konyhai, illetve ételmaradék hulladék nem tartozik a kihelyezhető zöldhulladékok körébe.

Amennyiben gyűjtőedényben helyezi ki a zöldhulladékot, abban az esetben kérjük, hogy azt zsák nélkül helyezzék az edénybe!

 

NEM kerül elszállításra az 1 m3-en felüli mennyiség. A zsákok mellé kihelyezhető, a megengedett méretnél nagyobb ágakat, gallyakat szintén nem szállítjuk el. Amennyiben a zsák más hulladékot (kommunális, csomagolási, építési, veszélyes hulladék) tartalmaz, Társaságunk megtagadhatja az elszállítást.

Kérjük, hogy a közterületek tisztaságának megóvása érdekében, a zöldhulladékot csak az ütemtervben megjelölt napokon helyezzék ki reggel 6 ÓRÁIG oly módon, hogy az, a jármű és gyalogosforgalmat ne akadályozza, valamint jól látható helyen, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.

Nagyobb méretű, illetve többlet zöld hulladékot leadhat az Eger, Homok u. 26. szám alatti hulladékgyűjtő udvarban is. Az átvétel feltételeiről kérem tájékozódjon itt.

A fenti szolgáltatások igénybevételére továbbra is kizárólag azon természetes személy ingatlanhasználók jogosultak, akik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe veszik, illetve a közszolgáltató az ingatlant és az ingatlanhasználót egyaránt nyilvántartja! 

 

Társaságunktól zöld színű hulladékgyűjtő edényt vásárolhatnak lakossági ügyfeleink!

Gyűjtési napokkal kapcsolatban kérjük tájékozódjon honlapunkon a szolgáltatási terület menüpontban az Ön lakóhelyének nevére kattintva.